Poëzieclub

Prijs de Poëzie wil met bestaande en nieuwe partners uitgroeien tot een platform dat even levendig en veelzijdig is als de Nederlandstalige poëzie zelf en die poëzie met kracht over het voetlicht brengen. Tussen sluiting van de indientermijnen en de prijsuitreiking zijn in Nederland en Vlaanderen verschillende poëziepresentaties en educatieve programma’s te zien.

Prijs de Poëzie is een productie van de Poëzieclub en wordt mede mogelijk gemaakt door De Brakke Grond, Elise Mathilde Fonds, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands LetterenfondsLiteratuur Vlaanderen, het Lirafonds, Stichting Justine Borkes  en School der Poëzie. De organisatie van de wedstrijden en het prijzengeld worden volledig betaald uit de donaties van deze fondsen en organisaties en de deelnamegelden. Daarnaast doneren de medewerkers van de Poëzieclub hun tijd om mee te helpen dit project tot een succes te maken. Ook de juryleden verrichten hun werkzaamheden tegen een geringe onkostenvergoeding. De wedstrijden noch de Poëzieclub hebben een winstoogmerk. Mochten er in de toekomst wel opbrengsten uit de wedstrijden zijn, dan zullen deze uitsluitend ten goede komen aan de ondersteuning en promotie van Nederlandstalige poëzie.

De Poëzieclub is medeorganisator van de De Gedichtenwedstrijd en De Grote Poëzieprijs. De Poëzieclub is in 2001 opgericht door de toenmalige Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij (1944-2012). De Poëzieclub wil meer mensen enthousiasmeren voor het lezen van poëzie. De Poëzieclub is uitgever van Awater, het grootste literaire tijdschrift van Nederland. Critici van Awater helpen elk jaar mee met het beoordelen van de vele gedichten die worden ingezonden. Bestel het tijdschrift Awater hier, of neem een abonnement.