Reglement

De Johnny is een oeuvreprijs voor podiumpoëzie. Het gaat hierbij om een dichter/ performer die op uitzonderlijke wijze heeft bijgedragen aan de receptie van poëzie. Dit kan zowel eigen werk zijn als een vertolking van werk van derden. Het gaat in alle gevallen om dichters/performers uit het Nederlandse taalgebied. De Johnny maakt onderdeel uit van de activiteiten van Prijs de Poëzie 2021, een initiatief van Stichting Poëzieclub, en wordt uitgereikt in samenwerking met de Stichting voor Poëzie en het gesproken Woord.

Artikel 1: de prijs

1.1 De Johnny bedraagt € 10.000 en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar. Het prijzengeld bestaat uit een bedrag van € 8.000 dat direct ten goede komt aan de ontvanger van de prijs en een bedrag van € 2.000 dat bestemd is voor een dichter naar keuze ter stimulering van de voordracht van Nederlandstalige poëzie naar keuze van de winnaar. 

1.2 De Johnny wordt toegekend aan een woordkunstenaar, schrijver, dichter, podiumkunstenaar die, naar oordeel van de jury, met het vertolken van poëzie een waardevolle bijdrage levert aan de receptie van poëzie in het Nederlands taalgebied. De jury beslist autonoom of een werk/vertolking tot het poëziegenre mag worden gerekend.

Artikel 2: de jury

2.1 Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De juryleden worden benoemd door de besturen van de Stichting voor Poëzie en het gesproken Woord en Stichting Poëzieclub. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

 2.2 De leden van de jury bezoeken voor zover mogelijk de liveoptredens van woordkunstenaars, schrijvers, dichters, podiumkunstenaars die, naar oordeel van de jury, met het vertolken van poëzie een waardevolle bijdrage leveren aan de receptie van poëzie in het Nederlands taalgebied. De jury stelt een shortlist samengesteld van maximaal drie genomineerden. Deze shortlist wordt bekend gemaakt op 1 september 2021.

 2.3 Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van de besturen van de Stichting voor Poëzie en het gesproken Woord en Stichting Poëzieclub. Een woordkunstenaar, schrijver, dichter, podiumkunstenaar aan wie de prijs is toegekend komt in de vier jaar die daarop volgen niet in aanmerking voor de prijs.

De winnaar van de prijs wordt op 12 november 2021 bekendgemaakt.

Aan Prijs de Poëzie 2021 is een traject van educatie en promotionele/informatieve activiteiten gekoppeld, startend op het moment van publicatie van de shortlist en eindigend bij de uitreiking.

 

Vastgesteld op 1 maart 2021 te Amsterdam

Stichting Poëzieclub