Jury 2021

Over de toekenning van de prijs beslist een hoofdjury bestaande uit vijf leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De leden van de hoofdjury bezoeken voor zover mogelijk de liveoptredens.

Rond mei 2021 worden de namen van de juryleden bekend gemaakt.