Wat is De Grote Poëzieprijs?

De Grote Poëzieprijs bekroont in 2020 de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met € 25.000,- en is de opvolger van de VSB Poëzieprijs als dé prijs voor de Nederlandstalige poëziebundel. Aan de prijs zijn inspirerende publieksprogramma's en educatieve trajecten verbonden die naast de genomineerde bundels en dichters tevens een beeld geven van de actuele stand van zaken in het Nederlands taalgebied.

De prijs heeft tot doel Nederlandstalige poëzie te stimuleren in het gehele taalgebied. De educatietrajecten op scholen en podiumactiviteiten worden uitgevoerd tussen het moment van de nominaties, begin februari 2020, en de prijsuitreiking op 21 maart 2020. 

De Grote Poëzieprijs 2020 wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd bij een gerenommeerde uitgever dan wel in eigen beheer, in een oplage van minimaal 100 exemplaren met ISBN-registratie, in de periode 1 januari 2019 – 20 december 2019.


DEELNAME
Bundels kunnen het hele jaar door worden ingezonden. Per ingezonden titel wordt een bedrag van € 60,50 (incl. BTW) gevraagd voor deelname.

Inzendingen dienen per post in zesvoud per titel te geschieden aan:

       Grote Poëzieprijs
       t.a.v. de jury
       Postbus 11755
       1001 GT Amsterdam

De termijn van inzending voor De Grote Poëzieprijs 2020 sluit op 20 december 2019

Op de pagina MEEDOEN kunt u de bestelgegevens en de afbeelding van de cover van de bundel invoeren, deze worden, na ontvangst van de zes papieren exemplaren voor de jury, op de website geplaatst.

JURY
Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden, die voor één jaar worden benoemd.
De juryleden worden benoemd door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Poëzieclub.
De jury beslist bij meerderheid van stemmen.
De jury nomineert vijf bundels voor de prijs. De genomineerde bundels worden begin februari 2020 bekend gemaakt.
De auteur van de bekroonde bundel wordt op 21 maart 2020 (de Wereld Poëziedag) bekend gemaakt.


balk met lira klein