Spelregels

sluitingsdatum

De wedstrijd sluit op 20 december 2019 om middernacht. Gedichten doen definitief mee als het deelnamegeld van € 5,00 per gedicht ontvangen is. Voor late deelnemers geldt: de betaalopdracht moet zijn ontvangen voor de wedstrijd sluit en binnen twee werkdagen zijn afgerond. 

gedichten

De maximale lengte van een gedicht is 40 regels, inclusief witregels, exclusief titel. Er is geen minimale lengte en er zijn geen beperkingen aan thematiek of stijl. Het is tot de sluiting van de wedstrijd mogelijk om je gedicht te wijzigen. Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd of in eigen beheer zijn uitgegeven, ook niet digitaal. Publicatie op een persoonlijke pagina of blog valt niet onder publicatie in eigen beheer. Gedichten die op schrijfwebsites zijn gepubliceerd, door de dichter zelf, zonder tussenkomst van een uitgever of redacteur, mogen ook worden ingezonden. Neem bij twijfelgevallen contact met ons op.

taal

Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Vertalingen van het werk van andere dichters zijn niet toegestaan. De Turing Gedichtenwedstrijd beschikt helaas niet over de expertise om gedichten in Nederlandse streektalen te beoordelen. 

rechten

Het copyright op de gedichten berust bij de auteurs. De deelnemende gedichten mogen tot de prijsuitreiking niet gepubliceerd worden. Na de prijsuitreiking vervalt deze voorwaarde. Wel behoudt de Turing Gedichtenwedstrijd het recht om de gedichten uit de Top 100 te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals publicatie op de website en Facebook. 

toelatingsvoorwaarden

Iedereen die 16 jaar of ouder is kan deelnemen aan de wedstrijd. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste. In Nederland of België wonen is evenmin verplicht. Medewerkers van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

deelnamegeld

Het deelnamegeld bedraagt € 5,00 per gedicht. Voor een toelichting op deze deelnamekosten, klik hier.

prijzen

Een auteur kan niet meer dan één prijs winnen, hoewel er wel meerdere gedichten van dezelfde auteur in de Top 100 kunnen staan.

beoordeling

De beoordeling vindt plaats op basis van anonimiteit. De beslissingen van de juryleden zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.