Biografie van Moeckbert

Nog geen profiel opgegeven.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3969

  Beving

  Top 100
  we slalomden door gebroken glazen van de ramen en zagen hoe de vloeren van de huizen er niet meer waren  
  soms hoorden we hoe erg het er trilde in de tijd die men toen stopte – en voor alle zekerheid maten we de scheuren
  waar god en ‘t land dat wij betraden zich naar buiten had gedrukt
   
  ik was ernstig verbaasd hoe de personen die ik niet meer zag voor ons uitgelopen waren
  misschien hadden ze wel gefloten en van de fruitbomen genoten – en tegelijkertijd of heel toevallig
  opzijgekeken om van het brood te kunnen snijden en te eten alsof je in een vertraging leefde
  en mocht hopen dat er wederom een dag, al was het maar een halve, achter een ontblote schouder zou ontluiken
   
  het was moeilijk te begrijpen zonder niet een beetje boos te worden en daarom boog ik over een klein glaasje
  waar men voorzichtig aan mocht lurken omdat de mensheid in cursieven had geschreven
  [en niet overdreven] wat er zou gebeuren met degenen die niet luisterden - en ik fluisterde
   
  hoe de mensheid kon veranderen en uit mijn handen vloog een vlinder met een lichtje dat heel lichtjes
  en heel licht over onze behaarde hoofden ging
 • 2
  5132

  Boodschap

  Top 1000
  ik wilde alles doorvertellen en tegelijk een wiskundige vergelijking maken
  die misschien te simpel was voor woorden en misschien zo simpel was
  dat niemand hem begreep
   
  ik maakte een rolletje van klei waarin ik de hemel kleide
  en waarin ik lucht en zand blies en ademde zoals jonge zielen doen die net
  ontwaakt zijn en opstaan om hun lichamen te wassen met zeep
  en schone doeken om hun huid te drogen en dan naar buiten kijken
  door een klapraampje omdat het waait
   
  heel logisch was het niet, maar wel tastbaar en organisch
  omdat je iets kon voelen wat er niet precies gebeurde;
  tenminste men had het er niet over en echt geheimzinnig deed men niet
   
  verder draaide ik zogenaamde sigaretjes die men vaak gebruikte om te roken
  alsof het vleeslapjes waren die je kon eten of waarvan je iets kon vinden ook al
  vond je ‘t niet omdat er vreemde kruiden voor gebruikt werden
  of sliertjes die je niet meteen kon duiden
   
  toch was er niet een stilte; men kon de bloedsporen horen lopen of de hartkamers
  horen bonken omdat het leek alsof er wat bereid werd
  van afgeserveerde gedachten die niet spoorden en
  nooit zouden deugen omdat dat helemaal niet handig was
  voor niemand niet en evenmin voor mij
   
  opschrijven was geen optie net als het opnemen van geluiden en gesprekken
  die men voerde of binnensmonds gebruikte omdat het niet duidelijk was wat men wilde zeggen
  en men daarom overging tot klanken en het uitpersen van zweet
  dat normaliter uit poriën spuit
   
  men hield geen rekening met de hoeveelheid van dit alles
  en de onbesproken ruimte
   
  of was er dan toch één ding dat nog resteerde
  waarover men kon denken of wat ik echt kon doorvertellen
  om met krijtjes uit te leggen al was het dan niet veel
 • 3
  5145

  Een duisternis

  Top 1000
  Langs de afgrond liep ik langzaam en hoorde dat de wereld vandaag brak
   
  Je kon zien dat een onbeminde onopvallend langs de helling gleed
  En men als excuses een wollen stoel naar voren schoof
   
  Men spoedde zich vooruit om het verloren lichaam te omarmen
  Dat zich zojuist had neergevleid
   
  Het was als een zogenaamd houvast aan een warme vacht
  Om vooral de eeuwige lucht van een borstholte te ontsluiten
   
  Ik besefte dat het winderige geluid aan schrapen deed denken
  Dat niet zozeer door het ijs of door de winter
   
  Maar van het lichaam kwam zonder dat men wilde
  Het was het weten dat er vlak onder mijn ogen nagels in een huid krasten
   
  Het was het ontkennen van het intieme luisteren;
  Er kwam een monotoon gebied onfatsoenlijk naderbij
   
 • 4
  5944

  Het contact dat boven de vitrine verliep

  1e ronde
  aan de slager vroeg ik laatst een veganistisch netwerk aan organen
  om hoeveel kilo het ging, vroeg hij – en keek me aan
  omdat niet terugkijken onfatsoenlijk is, keek ik terug en zei niets
  alsof hij van een andere planeet kwam
   
  de vraag werd herhaald en ik antwoordde niet
  niet omdat ik niet wilde maar omdat het teveel was wat hij vroeg
  en ik keek in zijn blauwe ogen
   
  hij schrok er niet echt van maar zei dat het indringend was;
  de manier waarop ik keek
   
  gelukkig was er een vitrine tussen ons gepositioneerd
  die een misplaatste kwaadheid tegenhield – of die van mij kwam zei ik niet
  en hield mijn mond
   
  toen veranderde hij van kleur en werd ie blauw, daarna veranderde hij
  in een vrouw die een rode jurk droeg en die netjes de organen waar ik om vroeg
  inpakte in een cellofaantje
   
  ik zei: u maakt een fout, ik wil graag een netwerk
   
  en zo geschiedde: het licht ging aan en er ontstond een netwerk aan organen
  misschien was het toch niet helemaal mijn bedoeling, maar het gebeurde niettemin
  en ik zag dat de mevrouw die mij het pakketje overhandigde
  er flink van zuchten moest ­na een uitgestelde aarzeling
   
 • 5
  5947

  City of love

  1e ronde
  kon ik zo maar graven in wat eens onze city of love was
  was het mijn plicht niet dit nogmaals te onderzoeken
  voordat er zich korstmossen nestelden op de uitsteeksels
  en randen die zich met legoblokjes vulden
  omdat er zich iets leegs had geopenbaard
   
  moest ik mij niet tot de mosdiertje wenden om zo de oorsprong te achterhalen
  en de gesprekken die tussen de trilharen doorgalmden
  en als geluidsgolven mijn buik en ledematen bereikten
  als was ik een hol vat dat ongelukkig deinde
   
  een woord, een dier kwam naar mij drijven
  en sloop bij mij naar binnen als een dystopisch ongemak
  dat ik uit mijzelf wilde schrapen met een zeelepel
  waar het water onwillig langs gestroomd had
   
  ik zei vermoord me maar o monster - dat had het vaker gedaan
  en zag vanachter mijn röntgenogen hoe het allemaal best wel meeviel
  omdat ik een glimlach meende te ontwaren en een minzaam zeegeluid
  dat de contouren ras ontrafelde en mij wat tijd gaf en wat adem
   
  en zo ademde ik met het ritme van wat ooit een echte stad was
  waar eens een liefde groeide en ik mij straffeloos
  aan jouw zijde mengen mocht zonder dat het tijd was
  en zonder dat ik mijzelf hoefde te bevestigen
  en te vertellen wat een city of love was
 • 6
  6661

  Permafrost

  Top 1000
  we waanden ons in een psychische permafrost, de wildernis van de qiviut
  waar warmte van binnenuit moest komen
  het was het pijnlijk staren naar een brandplek waar niks geweest was
  alsof grillige contouren van de kosoakrivier de getijden van onze gedachtes tijdelijk doorsneden hadden
   
  we moesten onszelf verrassen door onze huiden met leem en klei te bedekken
  of door ongewone gesprekken te voeren toen we nunavik doorkruisten,
  het grote land dat nooit teruggegeven werd en wij de eenheid niet meer voelden
   
  we zouden een zogenaamd wad kunnen oversteken langs de randen
  van de bladeren van de beredruif in onze leerachtige vermommingen van draden en vruchtbeginsels
  die onbedoeld verstrengeld raakten terwijl we een overkapping bouwden van takjes en zijdeachtig groen
   
  het werd het stapelen van de stenen, de opeenhoping van confrontaties
  en het loslaten hoe het onderzoek van de fotosynthese plaatsvond
   
  het was het opslorpen van de niet te noemen deeltjes die men kon bezitten
  die als stikstof in de lucht niet per se noodzakelijk waren voor mensen zoals wij
   
  men kon zich later herinneren dat we rondzwierven in de paaigebieden
  en de oppervlaktes van onze lichamen opnieuw maten en de korstmossen
  links lieten liggen wat eigenlijk ondoenlijk was
   
  men kon gezien worden omdat jij iets opzijschoof
  toen je een waterrug overstak en onzeker een gutturale klank uitstootte
   
  men kon zichzelf nu insmeren tegen de regenwinden en inbinden met singels

   
 • 7
  7721

  Goedemorgen

  1e ronde
  niet wilde ik veinzen en gewoon goedemorgen kunnen zeggen, dus ‘goedemorgen,’ zei ik en
  de oosterse buurvrouw in de straat die opkeek zei ‘goedemorgen’ en de melkboer die
  langskwam met zijn karretje zei ‘goedemorgen’
   
  het duurde even maar ook mijn nagelspecialiste, mijn kapster en mondhygiëniste zeiden
  bijna allemaal tegelijk ‘goedemorgen’ terwijl ze blij maar afgeleid waren van wat ze deden
   
  er werd aangebeld en de postbode die een pakketje afleverde zei tussen de bestelling door
  ‘goedemorgen’ en ook de vader van mijn moeder die in de hemel is zei zachtjes ‘goedemorgen’
   
  plotseling begonnen het heggemusje en de pissebed die respectievelijk in de ligusterhaag en
  onder de stenen bij de voordeur huisden eveneens een ‘goedemorgen’ te zeggen
   
  omdat het toch een beetje vreemd was en ik betwijfelde of het serieus ochtend was keek ik
  zogenaamd achteloos op mijn horloge om de rest een seconde te misleiden en na te gaan of
  het allemaal wel klopte – en het klopte, dus zei ik ‘goedemorgen’ terug
   
  mijn oosterse buurvrouw zei vervolgens weer ‘goedemorgen,’ en lachte, de melkboer zei
  ‘goedemorgen’ en knikte en eveneens mijn nagelspecialiste, mijn kapster en mondhygiëniste
  brachten er tegelijkertijd een opgewekte ‘goedemorgen’ uit en wederom de postbode die
  zich bijna verslikte zei ‘een goedemorgen’ terug
   
  het duurde weliswaar een poosje maar opnieuw kreeg ik een reactie van de vader van mijn
  moeder die in de hemel is terug met een vrolijke ‘goedemorgen,’ dat duurde echter geen
  momentje omdat het antwoord van best wel ver moest komen - van ver buiten de wolken en het universum
   
  tot slot floot ook het heggemusje ‘goedemorgen’ en rolde de pissebed vanonder de steen er
  weer een ‘goedemorgen’ uit zodat ik zeker niet meer hoefde te twijfelen of het echt wel een
  goedemorgen was – en om mezelf nogmaals te bevestigen, want soms ben ik best onzeker –
  zei ik ‘goedemorgen’ tegen mezelf en ja hoor er kwam een antwoord terug als een diepe
  innerlijke respons uit al mijn ledematen: ‘goedemorgen en nog een fijne dag vandaag!’
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2679

  kut

  1e ronde
  door je haren harken met gekleurde krijtjes
  je gezicht dunner maken met elastieken
  lachen met pijn aan je mondhoeken
  samen wortels gooien naar de buurvrouw die gemeen was
  zelf gemeen zijn
  hoesten of boeren onder de lakens

  - inademen -

  jouw lichaam versieren met plakplaatjes
  in een kast die we van binnenuit op slot deden
  neuken, kussen en niet meer terugkomen

  voor eeuwig verstoppen
  en je met stinkolie balsemen

  een wolk maken van tranen die verdampten
  je naam niet meer willen opschrijven
  helemaal wegkrassen

  kort huilen en

  - uitademen -
 • 2
  3538

  dit was het

  1e ronde
  de deur hard dichtgooien
  liever niet voelen aan het dashboard dat vettig is
  je hoofd draaien naar de sanseveria op de vensterbank
  ongemakkelijk lachen met je gebitje uit
   
  starten, het grootlicht wegdraaien
  denken dat de fourwheeldrive in zijn vrij staat
  de gordel aandoen
  je spiegels controleren of doen alsof
   
  een zwaaibeweging maken - toeteren
  je jas uitdoen terwijl de gordel vastzit
  denken dat je droomt - schakelen
   
  achteruit rijden
  beseffen dat er niemand meer is
  niet kijken en je longen vastzetten
  niet kunnen begrijpen en binnensmonds vloeken
  een traan heelhuids laten ontsnappen
  nog een keer vloeken terwijl je opveert vanaf de zitting
   
  doorrijden en per ongeluk je banden laten piepen
  stoppen omdat je ergens tegenaan zit
  het raam opendraaien
  diep happen naar lucht
   
  de epiloog belijden;
  boete doen omdat het te laat is
 • 3
  3539

  doodsgedicht (VII)

  1e ronde
  praten in een witte kamer
  waar achter het bed filmrollen zijn opgeslagen
  net zoals in jouw hoofd: zinnen, teksten en herinneringen
   
  het is onwennig, staan en zeggen waar het op neer komt
  kort vanuit het hart en zonder iets ertussen
   
  het is het eerlijk zijn en aangeven dat je om de ander geeft
  het is van dichtbij zwaaien
  en van het knipperen met je ogen
   
  het is het eruit persen omdat het nu moet
  het is omdat het een doodsgedicht is
 • 4
  3542

  zoals het is

  1e ronde

  het is als het afpoederen na een wedstrijd
  wanneer bloed tergend door het krijt kruipt
  je zou kunnen zeggen dat deze rituele neiging
  overbodig is, zoals veel dingen overbodig zijn
   
  maar dat is bijzaak
   
  zo kan het zijn dat het denken aan verbroken vriendschappen
  een verloren zaak is net als het oproepen van weetjes
  die alleen de ander wist
   
  je hoeft alleen maar aan te nemen dat
  de dingen zijn zoals ze zijn;
   
  niets hoeft kleiner gemaakt te worden dan de werkelijkheid
  omdat je erdoor ontregeld raakt

  wanneer je dacht dat het allemaal anders was
   
  dat is misschien wel het eenvoudigste
 • 5
  3983

  afscheid (II)

  Top 1000

  er is een kano op de lange auto
  die jij stapvoets volgt
  en ook al kusten wij elkaar heel zeldzaam
  er was beweging die je zelden zag
   
  men kan een raampje opendraaien
  naar boven kijken en controleren -
  of alles er nog is
   
  men kan zich ontkleden
  en de kleren netjes opstapelen op het dashboard
   
  men kan naar elkaar neigen
  en verlangen naar het sentiment
  of nog eenvoudiger; de huid en alles wat er binnen is
   
  men kan overpeinzen
  en mee gaan wandelen langs de weg
  elkaar heel lang aanstaren
   
  en zeggen dat het goed was
 • 6
  3984

  o god nee verdomme

  Top 1000
   
  vloeken hoefde eerst niet na het langzaam uitrollen van een eerste pizzaworst - 
  over de toonbank
  waar onze zogenaamde gedaanteloze lichamen elkaar niet mochten aanraken
  en wij de blikjes Fernandez onnodig lieten ontploffen
   
  het vuur hadden wij in onze ogen
  we bedaarden onze woorden in een megalomaan sprookje
  dat niet tot stilstand kwam
  doorging doordat koelkasten opengereten werden en verscheurd
  lichtfonteinen schitterden door het uitbarsten van tot organismen -
  verworden lampen die schenen en niet schenen
  als lekkere ademhalingen en ademhapjes; ongrijpbaar  
  en gelijkertijd niet te doorgronden
   
  het was als een niet tegen te houden kleurenpracht zo onbedwingbaar
  alsof er discohitjes werden vastgezet op een glazen vloer die draaide
  waaruit stemmen klonken, o zo heilig
  en de o zo godslustige Maria Magdalena haar lijf deed ontbranden
  als was er een glorieuze vuurzee om zoetgetinte marshmallows mee te verhitten
   
  o god nee, verdomme
  dit ging nergens over; dit was veel te geil
 • 7
  6082

  gedicht van verlangen

  1e ronde
  het is eigenlijk een onherbergzaam verlangen om
  je weer te zien – het opnieuw ademen in de lucht van toen
  de dag nadoen zoals die was geweest
  de dag – heel erg langzaam terugschrapen
   
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2185

  IS ER NOG VERSCHIL

  1e ronde

  als het konijn dat tegen me aan ligt

  de klok rondloopt

  en de oude man die Bert heet

  ‘s ochtends goede avond zegt

   

  als in het vreemde huis

  ons zware beddengoed

  gevouwen en opgeklopt

  een wind fris door de hal blaast

   

  waar honden niet meer zullen blaffen

  wanneer de bel klinkt en de schoolmeester

  aarzelend blijft staan voor de kast

   

  ik reik hem schalks wat kleren toe

  zwarte sokken en roep vanaf de trap

  hoe dat gaat

   

  laat me denken

  nu je hier toch bent

  moet je maar de was doen

   

  natuurlijk weet ik dat het godsonmogelijk is

   

  dag liefste zeg ik maar

  je mag me best omarmen

  zijn kinderen namelijk zijn

  van de vent uit de straat verderop

   

   

   

 • 2
  11360

  ONLICHT

  1e ronde

  iets nieuws gloort op

  mijn arm vergipst

  met lippenstift net naast mijn lippen

  had ik je bijna vast

   

  de rook die dwaalde

  gewoon de borstkast daalde en

  ongeur van dennennaalden om ‘t geliefkoosde lichaam

  verlaat verbaasd het spoor

  als de onbeweging intreedt van verlatenheid

  en afgekoelde angsten

   

  buiten ben ik bij je zeg je kort

  de verzinsels echter die jij bedenkt

  zijn niet zo maar waar of goed verzonnen

   

  de gewassen verbuigen op de kamer waarin

  wij liggen in een mals bed op de grond en

  horen gedempt het getij van de liefde in en uit

   

  och in hemelsnaam

   

 • 3
  11366

  ARMOEDE

  1e ronde

  in de nacht gek lopen door het donker

  waar eerder nog geen boom stond

   

  met een vale bontmuts op en

  koud zonder okselhaar

  duiken in de vijver

  waar bladeren niet mochten drijven

  en water nochtans moerassig was

   

  je bril vergeten

  maar ook je kleren bijvoorbeeld

  want de drank die in je lijf zit

  had je kort daarvoor verorberd

   

  de sterren raken

  en ruiken hoe alles smaakte

  naar eierlucht en slecht verwarmde urine

   

  liefhebben met pijn in gans je hart

  de afstand niet meer kunnen overzien en

  verzuipen omdat er iets mis ging

   

  heel even goed spiritueel zijn

 • 4
  11380

  PARDON

  1e ronde

  wanneer ik bij de neus weg vraag als was er niks gebeurd

  brengt zij snoeihard haar knokkels door mijn glazen

  en stapt krakend op m’n kruis

   

  ze zegt zo doe je niet

  heb toch fatsoen

  en rammelt erop los

   

  mijn heftig blousje scheurt

  mijn ontblote haren mept zij in de borst

  al vlammend moet ik het ontgelden

   

  dit is toch niet normaal

  zeer zeker niet van deze tijd krijst ze

  o jee als dit het einde is

  is dat voor mij waarschijnlijk veel te vroeg

   

  terwijl ik koortsig gauw naar adem snak

  en zij giftig fulmineert en gilt

  de kootjes in mijn vingers knakt

  en ik haar eigenlijk best nog wil

   

  denk ik

  ik lijk wel gek

  en moet maar snel naar huis

   

  voordat zij alles platbrandt

  mijn chips steelt, mijn cola zuipt

  en monsterlijk de worstjes uit de koelkast trekt

   

  misschien zou u anders reageren

  rustig blijven ademen, ja zelfs de politie bellen

  maar dat is laf

   

  ik och arme ik, ik zit er heus wel bovenop

  en zeg in godsnaam waar ben je toch mee bezig

  zo ken ik je niet meer