Prijs de Poëzie

Onder de noemer Prijs de Poëzie worden in 2020 twee poëzieprijzen uitgereikt:

De Grote Poëzieprijs

De prijs van € 25.000 voor de beste poëziebundel en opvolger van de VSB Poëzieprijs. Zie ook www.poezieprijs.nl

De Gedichtenwedstrijd

De prijs van € 10.000 voor het beste (amateur)gedicht en opvolger van de Turing Gedichtenwedstrijd. Zie ook www.turinggedichtenwedstrijd.nl

We verwachten u in na de zomer nader te kunnen informeren.

Heeft u vragen op korte termijn vragen dan kunt u contact opnemen met:
De Grote Poëzieprijs: e-mail
De Gedichtenwedstrijd: e-mail

Prijs de Poëzie 2020 wordt mogelijk gemaakt door Elise Mathilde Fonds, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, VSBfonds, de Turing Foundation, School der Poëzie, Poëzieclub en Poetry International.