Prijs de Poëzie

Onder de noemer Prijs de Poëzie worden op 21 maart 2020 meerdere poëzieprijzen uitgereikt: De Grote Poëzieprijs – sinds 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs - en de prijzen van De Gedichtenwedstrijd, voorheen de Turing Gedichtenwedstrijd. Met de prijs voor de beste bundel en de prijs voor het beste ingezonden gedicht van het jaar geeft Prijs de Poëzie 2020 een actueel beeld van geschreven poëzie in het Nederlands taalgebied.

Prijs de Poëzie wil met bestaande en nieuwe partners uitgroeien tot een platform dat even levendig en veelzijdig is als de Nederlandstalige poëzie zelf en die poëzie met kracht over het voetlicht brengen. Tussen sluiting van de indientermijnen en de prijsuitreiking zijn in Nederland en Vlaanderen verschillende poëziepresentaties en educatieve programma’s te zien.

De Grote Poëzieprijs

Tweede editie De Grote Poëzieprijs. De Grote Poëzieprijs 2020 bekroont de beste Nederlandstalige poëziebundel van 2019 met een bedrag van maar liefst €25.000. De prijs staat open voor bundels die zijn verschenen tussen 1 januari en 20 december 2019.  Ook poëzie uitgegeven in eigen beheer kan worden ingezonden. Inzenden kan via de pagina Meedoen. De inzendtermijn sloot op 20 december 2019.
Op 5 februari 2020  – de laatste dag van de Poëzieweek – wordt bekend gemaakt welke vijf bundels genomineerd zijn. De winnaar van De Grote Poëzieprijs wordt bekend gemaakt op 21 maart 2020 in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam.
Radna Fabias won in 2019 de eerste editie van De Grote Poëzieprijs met haar bundel Habitus

De Gedichtenwedstrijd

Elfde editie De Gedichtenwedstrijd. De Gedichtenwedstrijd bekroont het beste (amateur)gedicht met een bedrag van €10.000, het hoogste geldbedrag ter wereld voor één gedicht. De afgelopen tien jaar werd de wedstrijd georganiseerd onder de naam Turing Gedichtenwedstrijd.
De wedstrijd staat open voor zowel professionele dichters als amateurdichters uit het hele Nederlandse taalgebied. Deelname en jurering zijn volledig anoniem. De gedichten kunnen worden ingediend via de pagina Doe Mee!. De winnaar van De Gedichtenwedstrijd wordt bekend gemaakt op 21 maart 2020 in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. De inzendtermijn sloot op 20 december 2019.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met:
e-mail

Prijs de Poëzie 2020 is een productie van de Poëzieclub en wordt mede mogelijk gemaakt door De Brakke Grond, Elise Mathilde Fonds, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands LetterenfondsLiteratuur Vlaanderen, VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Lirafondsde Turing Foundation, School der Poëzie en Poetry International.

De organisatie van de wedstrijden en het prijzengeld worden volledig betaald uit de donaties van bovenstaande fondsen en organisaties en de deelnamegelden. Daarnaast doneren de medewerkers van de Poëzieclub ook tijd, om mee te helpen dit project tot een succes te maken. Ook alle juryleden verrichten hun werkzaamheden tegen een geringe onkostenvergoeding. De wedstrijden, noch de Poëzieclub hebben een winstoogmerk. Mochten er in de toekomst wel opbrengsten uit de wedstrijden zijn, dan zullen die uitsluitend ten goede komen aan de ondersteuning en promotie van Nederlandstalige poëzie.